Lõppseminar Pärnus

12.juunil toimus meie projekti ühine lõppseminar Pärnus. Linnavalitsuse saalis toimunud seminaril tutvustati valminud aktiivõppemeetoditel põhinevaid õppematerjale. Peale pidulikku lõunasööki võeti ette õppekäik Tolkuse rabasse Georg Aheri juhtimisel. Päeva lõpetas väike piknik, kus tõmmati projektile joon alla. Osalejad hindasid projekti hästi kordaläinuks. Kõrgelt hinnati seda, et projektitegevustes  olid teooria ja praktika hästi tasakaalus, sai palju uusi kasutuskõlblikke ideid, kõike sai ise praktiliselt läbi teha  ja koostööpartnerid olid juba tuttavad. Loodeti, et koostöö jätkub ja ka sellele projektile tuleb jätk. Aitäh kõikidele toredatele  osalejatele ja koostööpartneritele!

Paevakava_juuni

Rabamängud

Kõik projekti käigus valminud kodutööd leiate rubriigist “Õppematerjalide kogumik”.

Osalejad pidid projekti käigus õpitut jagama ka oma linna kolleegidega. Projekti tutvustavate ürituste materjal on allolevatel linkidel.

Projekti tutvustav üritus Pärnu Kadri LA

Projekti tutvustav üritus Pärnu

 

Mõned hetked õppekäigult Tolkusse rabasse:

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Maikuu projektiseminarid

Maikuus toimusid projektiseminarid 15.mail Pärnus Tammsaare lasteaias ja 22.mail Kohtla-Järvel lasteaias Kirju-Mirju. Teemaks oli “Kasvamine taimeriigis”. Georg Aher rääkis taimedest palju huvitavat ja näitas rohkelt pilte. Aktiivõppemeetoditena käsitlesime vaatlusi ja katseid. Eve Külmallik  pani lasteaedade õuealale üles põneva maastikumängu, mille käigus sai nii vaadelda kui katsetada. Pärastlõunal toimus õppekäik parki, kus osalejad viisid ka ise läbi erinevaid aktiivtegevusi. Aitäh Tammsaare ja Kirju-Mirju lasteaedadele sooja vastuvõtu eest!

taimed_180412

Paevakava_mai

Aktiivtegevused õues

Intervjuu_taim_loom

RAAMATUD

 

 

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Projektiseminarid aprillis

10.aprillil toimus seminar Kohtla-Järvel lasteaias Kirju-Mirju ja 13.aprillil Pärnus Linnavalitsuse saalis. Rääkisime teemal “Paiga-, hulgu-ja rändlindude aastaajaline eluviis”. Aktiivõppemeetoditest oli teemaks mäng. Mängisime ja meisterdasime lindude teemal. Aitäh võõrustajatele!

Paevakava_aprill

Linnud

Linnumangud

VEEL MÄNGE

Meisterdused teemal Linnud

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Projektiseminarid märtsikuus

Märtsikuus saime kokku Kohtla-Järve Lasteaias Rukkilill 27.märtsil ja Pärnu Tammsaare Lasteaias 28.märtsil. Seekord rääkisime teemal “Aastaajalised muutused linnalooduses”. Temaatiline aktiivõpe keskendus fotode ja jooniste kasutamisele õppetöös. Kõik meeskonnad tutvustasid oma kodutöid. Nagu juba tavaks saanud, toimusid päeva teisel poolel praktilised tegevused. Meisterdasime kevadlilli ja linnaloomi ning mängisime liikumis- ja õppemänge, mille vahendiks olid pildikaardid. Suur tänu meid võõrustanud lasteaedadele.

Paevakava_marts

Elu linnas

Pildi sisse minek

Mangud_pildikaartidega

Meisterdused teemal

Lille voltimine

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Projektiseminarid veebruaris

Veebruarikuu projektiseminarid toimusid 8.veebruaril Pärnus Kadri Lasteaias ja 15.veebruaril Kohtla-Järvel Lasteaias Punamütsike. Seekord oli teemaks “Aastaajalised muutused avamaastikel ja veekogudes”. Temaatilise aktiivõppe osas käsitleti Story Line meetodit. Lisaks meisterdati ja mängiti. Aitäh lasteaedadele, kes meid seekord vastu võtsid!

Päevakava_veebruar

aastajad avamaastikel ja veekogudel

Mängitud mängud

Meisterdused teemal

Pärnu Story Line

Pärnu

Kohtla-Järve Story Line

Kohtla-Järve

Järv

Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar

Projekti avaseminar

17.jaanuaril toimus uue projekti “Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele” avaseminar. Projektimeeskonnad said kokku Kohtla-Järve lasteaias Kirju-Mirju. Seminari teema oli “Aastaajalised muutused metsas” ja tutvustatavad aktiivmõppemeetodid draama ning rollimäng. Georg Aher rääkis erinevate metsaelanike ning puude- taimede elust läbi aastaringi. Seejärel lahati draama ja rollimängu erinevusi. Osalejad jagunesid nelja meeskonda ning said kohe mõlemat meetodit praktikas proovida.  Draamaülesanneteks oli lavastada muinasjutt  “Hiirte pidu” ja üks Nähka lugu. Rollimänguks said grupid tegelased – lavastus tuli ise välja mõelda. Umbes 20 minutiga valmisid väga vahvad etendused, mis said sooja vastuvõtu osaliseks. Pealelõunal meisterdati ja mängiti. Veel lepiti kokku, et iga seminariteema kohta valmistab iga projektimeeskond ette ühe käsitletud aktiivõppemeetodil põhineva tegevuse, ühe meisterduse ja ühe mängu. Valminud materjalid pannakse üles käesolevale kodulehele rubriiki “Kogumik Muutused looduses”. Õpetajad hindasid seminaripäeva töiseks, ideerikkaks, üllatavaks ja lustakaks.

Päevakava

Aastajad_metsas

Meisterdused metsa teemal

LOOMABINGO mäng

Loomabingo leht

Loomapildid ouebingole

Rollimäng: lasteaias

Draamaülesanne: Hiirte pidu

Draamaülesanne: Hiirte pidu

Draamaülesanne: Nähka lugu

Draamaülesanne: Nähka lugu

Rubriigid: Uncategorized | 1 kommentaar